ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
κ.ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜD,MSc www.mycardiologist.gr

Cardio

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΓΝΕ 'ΘΡΙΑΣΙΟ'

● Αναζήτηση ατομικού ιατρικού και οικογενειακού ιστορικού
● Πλήρης κλινική εξέταση - καρδιολογική εξέταση
● Ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών
● 24ωρη περιπατητική καταγραφή καρδιακού ρυθμού ( Holter ρυθμού )
● 24ωρη περιπατητική καταγραφή αρτηριακής πιέσεως ( Holter πίεσης )
Υπέρηχος καρδιάς - TRIPLEX KAΡΔΙΑΣ
● Χορήγηση ιατρικής βεβαίωσης / πιστοποίησης υγείας για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες
● Πλήρης καρδιολογικός προγεννητικός έλεγχος εγκυμοσύνης
● Συνταγογράφηση ΕΟΠΠΥ

 

Banner3